Jaistin Tamin

25/Nov/2023

Sewaktu saya ditugaskan oleh persatuan NOBAT untuk mendapatkan khidmat ‘trekking guide’ bagi ekspedisi NOBAT Himalaya 2013, saya telah menghubungi beberapa ‘trekking agent’ di Kathmandu melalui emel. Saya tertarik dengan laman web Rabin Gurung dan ‘testimonial’ dari beberapa individu yang penat mendapatkan khidmatnya. Rabin memberikan tawaran kos yang paling berpatutan. Dari raut wajahnya saja saya yakin dia adalah orang yang jujur dan’friendly’. Satu kelebihan lain ialah dia boleh berbahasa Malaysia.

Apabila bertemu dengan Rabin buat pertama kalinya di Kathmandu, memang sah bahawa kami telah membuat pilihan yang tepat. Sepanjang trekking, Rabin sangat professional dalam khidmatnya. Beliau flexible dan mudah diajak berunding. Kami tidak lagi menganggapnya sebagai pemandu jalan tetapi sebagai sahabat..kepada sesiapa yang ingin trekking di Himalaya, sila dapatkan khidmat Rabin. Saya percaya anda bakal membuat pilihan yang tepat.
Email: cliffhanger_08@yahoo.com

MAKE AN INQUIRY

Recent Travel Blog

Travel tips and Mostpopular activities around in Himalayas. 

Mustang Nepal

Unveiling the Hidden Gem of the Himalayas Nestled in the heart of the majestic Himalayas lies a region of unparalleled beauty and mystique - Mustang, often referred to as the…

Best Times to Trek the Annapurna Circuit

Best Times to Trek the Annapurna Circuit

Embarking on the iconic Annapurna Circuit trek reveals an extraordinary odyssey amidst Nepal's captivating landscapes and the majestic Himalayan backdrop. With each season boasting its allure, selecting the perfect time…

Manaslu Trek Nepal

Discover the Beauty of Manaslu Trek in Nepal The Manaslu Trek in Nepal is a journey that unveils the raw, unfiltered beauty of the Himalayas while offering a cultural tapestry…