EBC Trek

 • [20+ booked]
 • Share the trip
Trek Region
Everest
Trip Grade
Moderate/Challenging
Highest Elevation
5545m.
Meal
Sept-Dec & Feb-June
Accommodation
Guest House
Trek Duration
11 Nights 12 Days
Best Time
Sept-Dec & Feb-June
Start/End Point
Lukla to Lukla

เอเวอร์เรสต์ เบส แคมป์ ทำให้คุณได้สัมผัสความงดงามของภูเขาเอเวอร์เรสต์ ที่ทอดผ่านโดยมียอดเขาสูงใหญ่อื่นๆเป็นฉากหลังนอกจากนี้ คุณยังได้เดินทางผ่านหมู่บ้านชาวเชอร์ปาและศาสนสถาน กอมบาสทั้งเรายังได้มีโอกาสได้ชมศาสนพิธีของศาสนาพุทธที่มีต่อยอดเขาศักดิ์สิทธิ ซึ่งก็คือยอดเขาเอเวอร์เรสต์นั่นเอง  การผสมผสานซึ่งความงามทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและความโอบอ้อมอารีของชาวเนปาล ทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเต็มอิ่มเมื่อได้เดินทางในเส้นทางสู่เอเวอร์เรสต์ เบส แคมป์หลังจากที่เราโดยสารเครื่องบินมาถึงลุกลา เราจะเดินไปยัง หุบเขา ดัธ โกชิ ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยยอดเขา กุสุม กันกูรู และ ธัมเซอกู และเมื่อเราไต่ระดับขึ้นไปยัง นัมเช บาซา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขต กัมบู เราก็จะได้เห็นวิวยอดเขาอันสวยงามจากนั้น เราจะเดินขึ้นสู่ ทังโบเช ซึ่งที่นี่ จะมีความสวยงามของวิว 360 องศา รอคอยคุณอยู่ ความงามของเอเวอร์เรสต์อมาดาบรัมโลเซ นัปเซ และ กันเทกา ทำให้รู้สึกถึงความสงบและความศักดิ์สิทธิ และแน่นอนว่าที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสงบและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกหลังจากเดินทางถึง เอเวอร์เรสต์ เบส แคมป์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ กัมบูไอซ์ฟอล (Khumbu Ice Fall) เราก็เดินทางกลับ ลุกลา และโดยสารเครื่องบินที่บินผ่านเส้นทางที่มีทิวทัศน์งดงาม จนถึงกาฐมาณฑุทางบริษัท เอเวอร์เรสต์ เทรกกิ้ง รูท จัดการนำเที่ยวในการเดินทางไปเอเวอร์เรสต์เบสต์แคมป์ สำหรับผู้ที่รักการผจญภัยที่มีพลังและมีความแข็งแรงสำหรับการเดินทางในเส้นทางนี้ระหว่างการเดินทาง ทางเรามีการจัดเตรียมที่พักในราคาเหมาะสม อีกทั้งเส้นทางนี้ยังทำให้ให้เรามีโอกาสได้พอเจอเหล่านักเดินเขาที่เตรียมขึ้นยอดเขาเอเวอร์เรสต์ด้วย

Trip Itinerary

Outline Itinerary

Day 01: Arrive at Kathmandu
วันที่ 1 : เดินทางถึง กาฐมาณฑุ

Day 02: Fly to Lukla from Kathmandu and trek to Phakding (2850m.)
วันที่ 2 : เดินทางโดยเครื่องบินสู่เมืองลุกลาและเดินไปยัง พัค ดิง (2850 ม.)

Day 03: Trek to Namche Bazaar (3440m.)
วันที่ 3 : เดินสู่ นัมเช บาซา (3440 ม.)

Day 04: Acclimatization at Namche Bazaar
วันที่ 4 : ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับระดับความสูง ที่ นัมเช บาซา

Day 05: Trek to Tengboche (3870m.) from Namche Bazaar
วันที่ 5 : เดินจาก นัมเช บาซา ไป เทงโบเช (3870 ม.)

Day 06: Trek to Dingboche (4360m.), 6 hours
วันที่ 06: เดินไป ดิงโบเช (4360 ม.) ใช้เวลา 6 ชม.

Day 07: Acclimatization at Dingboche
วันที่ 7 :ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับระดับความสูง ที่ ดิงโบเช

Day 08: Trek to Lobuche (4910m.)
วันที่ 08 : เดินไปยัง โลโบเช (4910 ม.)

Day 09: Lobuche to GorakShep (5170m.), Everest Base Camp (5360m.) and back to GorakShep
วันที่ 9 : เดินทางจาก โลโบเช ไป โกรัก เชป (5170 ม.) ขึ้นไปยัง EBC (5360 ม.) แล้วเดินกลับมายัง โกรัก เชป

Day 10: Trek to Kala Patthar (4910m.) and Pheriche (4280m.)
วันที่ 10 : เดินไป กาลา พัททา (4910 ม.) และ เพอริเช (4280 ม.)

Day 11:Trek Pheriche to Namche(3440m.)
วันที่ 11 : เดินสู่ นัมเช บาซา (3440 ม.)

Day 12: Trek back to Lukla (2886m.)
วันที่ 12 : เดินกลับไปยัง ลุกลา (2886 ม.)

Day 13: Fly back to Kathmandu

วันที่ 13 : โดยสารเครื่องบินกลับไปยังกาฐมาณฑุ

Day 14: Back to your destination
วันที่ 14 : เดินทางกลับประเทศไทย

Details Itinerary

Cost Details

Cost Details(รายละเอียดค่าใช้จ่าย)

 • Airport / Hotel / Airport pick up and Drop by private car/van/bus.
 • รถไปรับ-ส่ง สนามบิน
 • Hotel In Kathmandu: 2 Nights standard accommodation in Katmandu with Breakfast.
 • โรงแรมในกาฐมาณฑุ 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • Both Way Domestic Air Ticket Kathmandu to Lukla and Lukla to Kathmandu
 • ค่าเครื่องบินไป-กลับ กาฐมาณฑุ-ลุกลา
 • You’re Meal in During the Trekking as Your standard meals (3 times a day Breakfast, Lunch and Dinner with a cup of tea or Coffee).
 • อาหาร 3 มื้อระหว่างเทรกกิ้ง
 • All Trekking Permit (Sagarmatha National Park Permit) and TIMS Card.
 • ค่าธรรมเนียมในการเดินเขา และบัตรTIMS
 • Accommodation in Trekking: All accommodations in lodge/tea houses during the treks.
 • ที่พักระหว่างการเทรกกิ้ง
 • Trekking Guide: An experienced, helpful, friendly and English speaking Trekking Guide. His well- paid salary, meals, accommodation insurance etc.
 • ค่าไกด์นำทาง ซึ่งรวมถึงค่าอาหาร ที่พักและประกันการเดินทางของไกด์ด้วย
 • Trekking Porter: porters (1 porter for 2 peoples). Salary, Food, Drinks, Accommodation, Transportation.
 • ค่าจ้างลูกหาบ (ลูกหาบ 1 คนต่อลูกค้า 2 คน)
 • After the Success Trip, Everest Trekking Routes will Provide Adventure Certificate.
 • หลังการเดินทางเสร็จสิ้น ทางบริษัทจะจัดทำ Adventure Certificate ให้กับลูกค้า
 • Arrangement of Emergency Helicopter service which will be paid by your Travel insurance company.
 • หากมีกรณีฉุกเฉินและจำเป็นต้องใช้ บริการเฮลิคอปเตอร์ บริษัทประกันการเดินทางของคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • Medical supplies (first aid kit will be available).
 • อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • All government taxes.
 • ค่าภาษีต่างๆ
 • Service charge.
 • ค่าบริการ

Cost Excludes(ค่าบริการดังกล่าวจะไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้)

 • Meals and Accommodation in Kathmandu
 • อาหารและที่พักในกาฐมาณฑุ
 • Deserts (cakes, bakes and pies)
 • ขนมขบเคี้ยวต่างๆ
 • The additional size of Pots Hot Drinks
 • ค่าเครื่องดื่มร้อนที่ขนาดใหญ่กว่าปกติ เช่น น้ำร้อน 1 กาใหญ่ เป็นต้น
 • Bottled drinks
 • น้ำดื่ม (ขวด)
 • Boiled water
 • น้ำร้อน
 • Electronic device re-charge
 • ค่าชาร์จไฟ
 • Hot shower
 • ค่าน้ำร้อนสำหรับอาบ
 • On the trekking Wi-Fi
 • ค่าบริการอินเตอร์เนตระหว่างเทรกกิ้ง
 • Personal expenses any type
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • Travel insurance and evacuation insurance
 • ค่าประกันการเดินทาง และ ประกันต่างๆในกรณีฉุกเฉิน
 • Tipping for Guide and Porter
 • ค่าทิปสำหรับไกด์และลูกหาบ

Full Board Packages $ 1175 |- Per Person

ราคาแพคเกจ $1175 ต่อคน

Best Regard

Rabin Gurung

Everest Trekking Routes Pvt. Ltd.

Mobile: +977-9843467921

มือถือ: +977-9843467921

Teliphone: + 977-1-4387202

โทรศัพท์: + 977-1-4387202

Khusibu, Nayabazaar, Kathmandu, Nepal

ที่อยู่ Khusibu, Nayabazaar, Kathmandu, Nepal

Email: info@everesttrekkingroutes.com

” ” : everesttrekkingroutes@gmail.com

อีเมล:     info@everesttrekkingroutes.com

everesttrekkingroutes@gmail.com

URL:- www.everesttrekkingroutes.com

เวปไซต์: www.everesttrekkingroutes.com

Trip Map

FAQ

Join Upcoming Trips 2024

Departure Date Duration Availability Cost Booking

Latest Customer Reviews

Chok Sin

Hong kong, May 15, 2024

Excellent Verified Purchase

Excellent Langtang Goshaikunda Lake trekking experience!!!

I had been joined the Everest Trekking Routes Ltd of (Langtang Goshaikunda Lake Trek for 14 days) on 2024/4/22, during the whole journey, my guide ( Mr Sandesh ) he always take care of me, and always cover of me, he willing always detailed explanations for the
geography,culture,wild animals, special high attitude plants………and some of the interests stories during on trekking, that all is my first time to heard it !!!!

And he is a very very professional trekking guide, he always keep to trekking in front of me, and keep the road safe don’t be get lost, sometimes when the horse and donkey or wild animals are crossing on the trek, he will made a quick decision to keep you safe, otherwise that would made danger.

My guide ( Mr Sandesh) always solves all the problems for me, once I am tire can walk very slowly so I can’t on time arrived at the hotel which were full booking already, so he quickly arranged the other hotels for me, at last luckily he made it !!!!! so I don’t need to keep walk far to the other hotels and can take a rest at the nearest one, that’s he always keep arrange for me !!!

At last day on trekking, I got sick and had a fever feel so cool and uncomfortable, he bring me a bottle of hot water and some fever medicine, after a rest day, I feel better and got the energy again !!! and finnished the trekking at the end back to Kathmandu.

On the other hand, my porter (Mr Michael ) he is also helpful and friendly, he always treks at my back during the whole journey and cover for me to keep me safe, (Michael) is a young man, he is very funny and always keep smiling, we always joking and sharing for the Nepal local culture for me, its so glad.

At the end, I finished the trekking and am back to Hong Kong now, and I still to keep contact with them, and will get ready to join the EBC trekking with (Everest Trekking Routes Ltd) again, on the coming November.

That is the wonderful trekking experience of my life, I believe that if I hadn’t My guide (Sandesh) & porter (Michael) for the fully support, that I can’t be success the whole trekking, thx both of them!! and thx a lot !!!

我在2024年4月22日加入了Everest Trekking Routes有限公司的Langtang Goshaikunda湖14天徒步旅行。在整个旅程中,我的导游Sandesh先生一直照顾着我,时刻关心我,他总是愿意详细解释地理、文化、野生动物、特殊的高海拔植物等等,并分享了一些有趣的故事,这些都是我第一次听到的!

他是一位非常非常专业的徒步导游,他总是走在我前面,确保路线安全,不会迷路。有时候当马、驴或野生动物穿过徒步路线时,他会迅速做出决策来确保你的安全,否则可能会有危险。

我的导游Sandesh先生总是解决我所有的问题。有一次我太累了,步行非常缓慢,以至于无法按时到达已经预订满房间的酒店,所以他迅速为我安排了其他的住宿,幸运的是他成功了!这样我就不需要走得很远去其他的酒店,可以在最近的酒店休息,他总是为我安排一切!

在最后一天的徒步旅行中,我生病了,发烧感觉很不舒服,他给我带来了一瓶热水和一些退烧药。经过一天的休息,我感觉好多了,重新恢复了精力!最终完成了徒步旅行,回到了加德满都。

另外,我的搬运工Michael先生也非常乐于助人和友好,整个旅程中一直跟在我后面,保护我安全。Michael是一个年轻人,他非常幽默,总是面带微笑,我们经常开玩笑,分享尼泊尔的本地文化,这让我感到非常愉快。

最后,我完成了徒步旅行,现在回到了香港,我还与他们保持联系,并准备在11月再次与Everest Trekking Routes有限公司一起参加珠穆朗玛峰大本营的徒步旅行。

这是我一生中非常美妙的徒步旅行经历,我相信如果没有我的导游Sandesh和搬运工Michael的全力支持,我无法成功完成整个徒步旅行。非常感谢他们!非常感谢!

Source by: TripAdvisor

Langtang Goshaikunda Lake Trek

Guided by: Sandesh Thapa

Ong Zhi Ziong

Singapore, May 7, 2024

Excellent Verified Purchase

Annapurna Circuit Trek 2024!

Just did the Annapurna Circuit Trek. It was tiring but rewarding! The trek included Ice Lake, Tilicho Lake, and Thorong La Pass. The scenery changes with every passing town, making it an ever-changing journey. Towards the destinations, the scenery becomes out of this world with the whole mountains in your face that you can only enjoy in the Himalayan range. During this time, our guide Sukra and porter Madan have been friendly, patient, and helpful.

When I suffered from altitude sickness, Sukra swiftly brought me down and gave me garlic soup. He regularly communicates what to expect the next day in terms of intensity and things to expect. He regularly checks on our conditions and adjusts rests and pace accordingly. And he was delightful to talk to when we were resting in the lodges.

Madan carries quite a bit of our load, including water. Even if he’s carrying a heavy load, in “dangerous” sections, Madan follows and makes sure no one is lagging. (Don’t misunderstand. Porters should go ahead of the group as they carry really heavy loads but on some instances when the group is supposed to keep together, he acts as a sweeper)

Source by: Tripadvisor

Annapurna Circuit Trek

Guided by: Sukra Gurung

Zhao Weijie

Hongkong , May 5, 2024

Excellent Verified Purchase

Annapurna Circuit + Tilicho April 2024

(writing this on the last night of the trek 😉 )We (a group of 3) did the Annapurna Circuit with Tilicho Lake and had perfect conditions most days. Sukra (guide) and Madan (porter) were both professional and enjoyable to be around. We had an excellent and fuss-free experience from our arrival in Kathmandu, completing the circuit, and to Jomsom where we’ll be continuing to Pokhara independently. Rabin who runs the company also had excellent communication throughout.
Source by: TripAdvisor
Annapurna Circuit Trek

Guided by: Surkra Gurung

Miriam Anna

Deutsch, January 3, 2024

Excellent Verified Purchase

7 Days Langtang Trek

My father and I pursued the 7-day Langtang trek from Shyphrubesi to the top of Kyanjin Ri. Our guide Bale was very well informed about the nature and the trekking conditions. He and our porter Aita were very friendly and we loved their humor. They made our trekking experience a blast. We will come back to Nepal for another trek with Bale & Aita. Further, the company „Everest trekking routes “ led by Rabin is very trustworthy and organized our trekking tour extremely well.

Source by: TripAdvisor

Guided by: Bal Bahadur Ghale

Genevieve Peck Jing

Singapore, January 3, 2024

Excellent Verified Purchase

5 Days Mardi Himal Trek

Our guide and porter (Som & Sandesh) were really friendly and fun to be with during the entire trek. It made the hike more endurable and enjoyable. They were also helpful during the entire hike, checking in on us etc. The early 5 am morning hike up to the viewpoint was not the easiest as it was steps for close to 2 hours but our guide was patient and told us slowly, one step at a time which was comforting to hear. But the view at the top was really worth it.

One small note though was that we signed up for 5 day Mardi Himal trek but based on our fitness level (realizing we hike quite fast and relatively experienced), our guide decided to compress it to 4 day hike (after day 1 of the hike) which we only realized through our conversations with him. Would have appreciated him informing us. Not much major impact as the guide booked a hotel for us in Pokhara on the last day anyway. We now gained an extra day in the city! It is also a good thing for us now to explore more things but sad to leave the mountains earlier!

3-4 day hike is manageable for most people with average fitness level. We hiked about an average 6-7 hours for first 2 days with it stretching to about 8-9 hours on the last day at an average speed for relatively experienced hikers. 5 days will be recommended for those who want to take it really slow.

Otherwise, great experience with our guide and porter and the tour company. Thank you!

Source by: TripAdvisor

Guided by: Som Gurung

Patrick Peh

Singapore, December 7, 2023

Excellent Verified Purchase

EBC trekking with family

We did a 12 days EBC trek with our guide Dhansingh Gurung (his whatsapp number is +977-984-34512310 on 17 Nov to 29 Nov 2023. We would like to thanks Dhansingh for making this trip possible because we are a family of 2 adults and 3 children, aged between 14-16 years old. Dhansingh had make our trekking more pleasant and easier by encouraging and taking care of the younger trekkers. I strongly recommended those people who intends to bring their younger family members to engage Dhansingh as your guide. Prior to the trip, many people discouraged me from bringing the young ones to trek 12 days to EBC! But I did not adhere to their advises and carry on the plan. Dhansingh and his team were to professional and attentive to our needs, even on the first day of arrival to Kathumuda. I reckon that there is no regrets to bring the young ones to explore the truly nature of Nepal during the 12 days EBC trek. Please contact Dhansingh if you have any questions and doubts about travelling with young family members to EBC.

Sources by: Tripadvisor

Guided by: Dhansingh Gurung

Charlotte Elizabeth Sara

New Zealand, December 4, 2023

Excellent Verified Purchase

17 day Everest 3 Pass Trek

I just finished the 17-day Everest 3 Pass Trek with Sushil from Everest Trekking Routes. Since day one of speaking with Rabin, all of my questions were answered & everything was properly explained. Sushil was very knowledgeable & a great guide throughout the 17 days. I loved that every single day had the most amazing views of the surrounding mountains.
I highly recommend speaking with Rabin & booking your trip through Everest Trekking Routes, & I will use them again in the future. Thanks, Rabin & Sushil.

Sources by: Trip Advisor

Guided by: Sushil Gurung

Patibut Preeyawongsakul

Bankok, Thailand, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Annapurna Base Camp Trek with Rabin Gurung

If you feel it please skip to the last line. My name is Patibut Preeyawongsakul. I have been trekking since 2012. I do either individual trekking or going with a mountain guide. I was with Rabin on Annapurna Trekking in Dec 2015. Not only on the mountains but also roaming around in the city. I was with him for totally 15 days. By 4 years of my trekking around Asia (and a little hiking in the US), Rabin is the best mountain guide so far. Rabin knows how to take care of any kind of trekkers from slow ladies to teenagers. Luckily we didn’t need his first aid kit which he always carries it in his backpack. He’s expert in almost mountains’ information in Nepal (including sometimes Tibet). He can calculate the trip’s timing very precisely. We could change the itinerary on the way we walk without affecting flight schedule (we had one more day on the base camp last time.) Though, His skill still not matches his humbleness and hospitality. I had been seriously discussing with him for 6 months with nothing guarantee I’d go with him, but he happily helped me decide which route to take. He frankly showed the cost breakdown before we make a final decision. He welcomed us at the airport, and all of my team had his souvenirs on the day we flew back to our home country. If you want a short review, Hire this guy. 10/10 would go with him again.

Email: mailto:padibut@gmail.com

Country: Bankok, Thailand

Guided by: Rabin Gurung

Amy Cheung

Hongkong China, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Everest Base Camp and Island Peak Climbing

I’m so grateful that I finally finished the trekking, and this must be credited to our professional guide, Rabin! He is so nice! He cared for us so much, and greeted us with his big warming smile during the whole journey! Before this trekking, the highest place I had ever been was only 934 meters, I was so worried about high altitude problem. But In fact, my adaptability was pretty good, cuz Rabin’s trekking plan was so suitable for me that I finally reached EBC and Kala Pattar under the snow and strong winds! When we backed to Island Peak Base Camp after the summit, he brought hot drinks and biscuits and waited for us on the way, that was so sweet and we were really really exhausted and hungry at that time, he just like an angel showed up to us!. It’s a great trekking journey and I really thank Rabin’s guiding and accompanying us! We shared precious moments on this journey!.

Guided by: Rabin Gurung

Jeff Tucker & Wanida Tucker

USA, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Manaslu Circuit & Tsum Valley with Rabin Gurung

Recently my wife and I visited Nepal for the eighteenth time and enjoyed a wonderful trek, one of the best treks ever, and this was largely due to our guide, Rabin Gurung (Trekking Guide in Nepal), with whom we also trekked around Manaslu in 2010.

If you come to Nepal with the idea of doing ‘your own trek’ with a small party, I highly recommend hiring Rabin. Not only does he have many years of experience but he is very honest and humble, so much so that one woman at a very basic lodge on our recent trek, impressed by his honesty, told my wife that “this man is a very good man, honest man, all other guide-man say lie to customers, say them that price is higher than the real price, so they can get more money.”

Rabin is always in good humor and friendly and gets along well with the local people and the porters too. Furthermore, his varied experience from his earlier years as a porter and cook helped to make him a better guide. I can’t remember how many times during our treks, when we stopped at a new or very basic lodge, or even at a tea house for lunch, when the owner’s cooking skills were at most primitive, Rabin tactfully volunteered to move into the kitchen and some amazingly delicious food would come out, made from the most simple ingredients.

Three years ago, in March of 2010, the Manaslu trek was not what it is now. Along the entire trek from Arughat (where we had to start walking), until we reached to Annapurna circuit route, there was at that time only a single lodge with what could be called a ‘menu’, and that was the one and only lodge in Sama village at that time. All other villages either had nothing but dal bhat and perhaps chapatis, or nothing to eat and no lodge at all. We had to camp some places, but when we could, we stayed in the simple lodges that existed and he often improved our diet by cooking foods that the proprietor did not know how to cook, sometimes even such a basic menu item as an omelet, to be rolled up inside a chapati for breakfast.

This year, again in March, we decided to return to the same area, with the desire to explore the newly opened valley of Tsum. This is a lovely, beautiful valley populated by some 4000 Tibetan people, who have lived for nearly a thousand years in that inaccessible ‘hidden valley’, connected by easy passes to Tibet but until not so many decades ago, without any reasonable connection to Nepal through the truly stupendous canyons of the lower section of the valley. Indeed, many inhabitants could not speak any Nepali, only Tibetan, which made it difficult at times. We had a double permit, which if you ever want to see Tsum Valley thoroughly, I highly recommend. Most people try to do a quick one-week detour to Tsum Valley as a kind of bonus side trip on the way around Manaslu. They never know what they have missed. Some of the most interesting villages and friendliest people, and some truly awesome scenery, can be visited in Tsum valley if you have time. One week is too little time to see more than a quick glimpse of the Valley.

I and my wife have been trekking in Nepal for years, myself since 1981, and our trek to Manaslu was the first time we had ever used a guide (because it was required on that trek), despite having visited some very remote areas such as crossing the Trashi Labtsa Pass from Khumbu into Rolwaling with friends in 1982. I had doubts about using a guide, I had seen how so many of them control their clients and take a commission from lodge owners to fill their pockets, I have seen many guides from Kathmandu who knew less about the local people and places than I did. I say this not to boast but as a word of caution: there are all too few honest, humble, helpful, and experienced guides out there, and many of those who are have moved into the higher levels of trekking management and no longer guide. But from the first days, on our 2010 Manaslu trek, we were impressed by the level of experience Rabin has, and also his sensitivity in allowing us to make our own itinerary day by day. He never was angry, never showed irritation, always explained patiently what was going on, and was always in a good mood. We were a group of five at that time, and by the end of the first week, we all agreed that if we returned to Nepal for another trek requiring a guide, we would try to get Rabin again.

This is what we did in March 2013 on our visit to Tsum Valley. Using more porters in order to have tents and extra food, we planned to visit the highest area of the upper end of Tsum Valley and ascend to one of the high passes overlooking Tibet. This year was plagued by poor weather and too much snow in March, however, and we were unable to do that, as were all the people who had set out to trek around Manaslu this March: the deep snow at higher elevations did not allow anyone in the first weeks of March to cross the Larkya La and go around Manaslu. But we had time, and because of the tents and food we had, we also had more options. The tents and food we used in a wonderful visit to the nunnery at Gumalungdang, up a steep side valley surrounded by the huge peaks of Ganesh Himal. We camped there for two nights, as there is no accommodation yet, and enjoyed incredible sunrise views of the nearby Ganesh Himal and also the distant great Peaks of HImalchuli, Ngadi Chuli, and Manaslu.

Tsum Valley is developing rapidly, as is the Manaslu circuit. However, particularly if you are new to Nepal trekking, don’t believe the hype that many agencies will tell you, that the Manaslu trek is the “new Annapurna circuit”. The Annapurna trek, over a period of three decades, developed a huge infrastructure for trekkers, with scores and scores of hotels, often equipped with deluxe menus and services, hot showers, laundry service, spring mattresses, etc. I think it will be some time yet before these things appear on the Manaslu trek, and if you find them in some places, don’t expect them at the next place. Tsum Valley is one step back in development yet.

One problem to watch out for is this: Manaslu Tsum Valley’s popularity and this can be said for Manaslu too, is growing much faster than services can be built–may be large because the road around Annapurna has grown so quickly and has put people off from that once glorious trek. We were there both times in March when there are fewer trekkers than in April or especially during the high season in October and November. In Tsum, as of March 2013, there was only one real lodge with rooms, and that was just a bit beyond Lokhpa at the foot of the valley. The other ‘lodges’ were basically beds in a side room of a local house, the largest such able to sleep ten people but others only four or five. Most villages had only one such place for trekkers to sleep, some villages had no place. When we reached Mu Gompa, in March all but one of the 80 monks were away from the valley for the winter, and furthermore, there was no food available at all. Only because we had our tents and stove and food for going higher up the valley (which we were unable to do because of snow), were we able to stay there e and eat our own food, instead of returning to Nile village the same day. The same goes for Gumbalunddang, where no food was available. if you are going o visit Tsum valley, and perhaps Manaslu too, during the busiest season, think seriously about hiring at least one EXTRA porter and having a tent, stove, and food, in case of accommodation is full! It might be worth it! Also, think of the porters: we saw many groups of two or three with a guide and a single porter carrying an enormous load, who was trailing far behind the others during the day. Many of them were unhappy with the arrangement.

In conclusion, this time with four people in our group, and with several porters and with Rabin as our guide again, we once more enjoyed what all agreed was one of the best treks we’ve ever done in the Himalayas, out of a total number of over thirty now, in Nepal and India. Rabin is an excellent choice for a guide. He is honest and will help you save money instead of trying to find ways to squeeze more for himself, he is fun and funny and friendly and all along the trails, he makes new friends with the people we meet along the way. He is experienced but doesn’t try to tell the customers what to do, he asks what they want to do, and then explains the options. If you are the type of trekker who is truly interested in Nepal, in the places, the culture, and religion and people and villages, and like to understand what is happening around you, hire Rabin as your guide, you won’t be disappointed. Indeed, like us (except for one, the same group that went around Manaslu with Rabin three years earlier), perhaps you will want to return to Nepal and go on another trek with Rabin Gurung!

Email: jefftckr@s8.dion.ne.jp

Guided by: Rabin Gurung

Jaistin Tamin

Sabah, Malaysia, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Everest Base Camp, Island Peak, Lobuche Peak & Chulu West Peak with Rabin Gurung

Sewaktu saya ditugaskan oleh persatuan NOBAT untuk mendapatkan khidmat ‘trekking guide’ bagi ekspedisi NOBAT Himalaya 2013, saya telah menghubungi beberapa ‘trekking agent’ di Kathmandu melalui emel. Saya tertarik dengan laman web Rabin Gurung dan ‘testimonial’ dari beberapa individu yang penat mendapatkan khidmatnya. Rabin memberikan tawaran kos yang paling berpatutan. Dari raut wajahnya saja saya yakin dia adalah orang yang jujur dan’friendly’. Satu kelebihan lain ialah dia boleh berbahasa Malaysia.

Apabila bertemu dengan Rabin buat pertama kalinya di Kathmandu, memang sah bahawa kami telah membuat pilihan yang tepat. Sepanjang trekking, Rabin sangat professional dalam khidmatnya. Beliau flexible dan mudah diajak berunding. Kami tidak lagi menganggapnya sebagai pemandu jalan tetapi sebagai sahabat..kepada sesiapa yang ingin trekking di Himalaya, sila dapatkan khidmat Rabin. Saya percaya anda bakal membuat pilihan yang tepat.
Email: cliffhanger_08@yahoo.com

Guided by: Rabin Gurung

Jasen Moore & Helen Kerrandjas

Canada, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Annapurna Base Camp Trek with Rabin Gurung

While Rabin is a very knowledgeable and capable guide it was his kindness, Warm smile, and Constant eagerness to help that made our trip truly memorable. Rabin Gurung quickly earned our trust and friendship and would be an excellent companion on any trek! we would very happily Recommend Rabin to anyone who is making a trip to Nepal. He is is a wonderful person and a good friend.

Email: helen.karrandjas@maclaren.com
Details Address: 191 Millwood Rd, Upper Toronto, ON M4S 1J6 Canada

Guided by: Rabin Gurung

Antonia Carol Suning

Sabah Malaysia, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Everest Base Camp & Lobuche Peak with Rabin Gurung

It was such a hard fight to join this trip. Because I had to work hard to find funding for this training. It is the first summit I attended team NOBAT ( No Boundary Adventurers Association Sabah ) to the Himalayas with AMG (Adventure Mountain Guide Rabin Gurung), I gained a great experience, which Mr. Rabin Gurung was very friendly and kind as a mountain guide who experience he made this trip so enjoyable, and build a better friendship.

I would like to thank him for giving the best service to us, this is the first time I walk for 21 days hahaha. In every step, he remained faithful to accompany and not leave us, even though there are 2 people in our group who did not succeed, and he sent us back to our high camp Lobuche to support the spirit reaching the summit of Lobuche Peak Climbing.

Nice trip and good services such as tents, food, and stories you tell about your family, it is good, and I enjoyed the trip because you protected me and my team so much.

Keep up the good work you AMG! I am happy to see and to know you! Good luck! * extra bonus able to speak Bahasa Melayu! hehe

Guided by: Rabin Gurung

Mark Gamboa

Vancouver, British Columbia, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Everest Base Camp Trek with Suk Bahadur Gurung

Searching for the perfect company to embark on the EBC trek was not easy when doing research on who to go with. I happen to have really lucked out by choosing to go with Everest Trekking Routes, because they were great, through and through.

I did the trek in November but started inquiring with them back in February. Rabin is the CEO of the company, and he has helped me in every way possible. He was prompt in answering my questions via email and meticulously arranged the EBC trek, which felt customized to all my needs. In person, he was kind and courteous. And my guide Suk was friendly and helpful throughout the hike. He had brought all the necessary medication for me and asked every day how I was feeling. Suk is also a very good card player and was grateful for his company on the 12-day hike/ Kathmandu City Hike.

I’m sure most of you reading this have gone with some tour company elsewhere in the world, and perhaps you might agree that most of them have treated you as simply a commodity in the assembly line. By going with Everest Trekking Routes, I never felt that. Rabin and Suk took care of me from beginning to end, and I sing all their praises for getting me to Everest Base Camp, which was a major deal for me and my friends and Family. Rabin and Suk became family to me. Thank you for everything, guys!

 

Guided by: Suk Bahadur Gurung

Alex Lim

Singapore, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Everest Base Camp and Annapurna Base Camp Trek with Rabin Gurung

This is my second trip with Rabin and I am already looking forward to a third trip with him soon. That shows how much I value his services, his extensive experiences with the treks, his honesty, and of course, the great supporting staff he have.

I feel safe and well taken care of with Rabin as my guide. He is a man with integrity and deal in a most honest way with us. This is unlike lots of horror stories you read about guides and tea-house owners collaborating to fleece hikers. We pay exactly what we consumed at the tea houses based on the published menu prices, no more and no less. With Rabin, there is no hidden cost.

With more than 20 years of trekking experience, he gave good advises on the route and safety measures to take. For example, he insisted that we started off early on a particular day so that we will reach a section with an ice sheet before the ice started to melt and traversing the ice-sheet becomes dangerous and difficult.

We have a large team of porters and assistant guides to take care of our team of 12 hikers and everyone on Rabin’s team have been extremely helpful and friendly. My teenage son enjoyed playing Uno and sliding down the ABC  Trek icy slope with a teenage porter, a fellow hiker who has walking difficulties was supported all the way by assistant guides and porters and our meals were all ordered in advance so the group don’t have to wait long for food to be served.

Singapore

Sources from: TripAdvisor

Guided by: Rabin Gurung

Soren Dorfhoff

Denmark, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Island Peak, Everest Base Camp and Lobuche Peak Climbing (October 2022)

I have now used Everest Trekking Routes for two trips to Nepal. I can’t put my finger on anything that needs improvement. The initial communication part is spot on. They are quick to respond and I usually my questions answered on the first reply. Both times I have been greeted at the airport by a super polite guide. I’ve felt welcome and gotten all my needs tended to.
On my second trip, we could not fly to Lukla, because of bad weather. Instead of waiting for the weather to clear up, they arranged alternative transport to the mountains, to avoid wasting precious days in Kathmandu.

The whole city experience has been an absolute pleasure. Except for the hard work, summiting a mountain 😅

Best recommendations to the guys from Everest Trekking Routes 👌

Source: Tripadvisor

Guided by: Rabin Gurung

Toft Lars

Denmark, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Mera Peak Climbing Guided & Trip Operation by Everest Trekking Routes

My brother and I had the pleasure of having Rabin as our guide on the trip to Mera Peak Expedition.
Everything was planned to perfection and we had a great time with Rabin, who is friendly, funny, and always helpful.
Last but not least, we reached the summit.

Source: TripAdvisor

Guided by: Rabin Gurung

Tuffy Kin Leung

USA, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Gokyo Lake — EBC

My wife and I had an amazing experience with both Dhansingh and Rabin Gurung. We took a 2 weeks trek with them from Lukla — Gokyo Lake — EBC . What a blessing we had them along the way , we will never forget and be grateful and thankful for the unquie, warm , genuine hospitality that we had , plus all the priceless encounters within the nature. Namaste!

Email: tuffyl@yahoo.com

Sources from: TripAdvisor

Guided by: Dhansingh Gurung

Jasmin Hui

Germany, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Gokyo Lakes with Gokyo Ri

The trekking was an extraordinary experience. Breathtaking views of Everest and the surrounding 8000s. Rabin Gurung always made sure we have a nice accommodation, enough for eating and drinking, warm and comfortable. He is a really caring guide. I would do another trip with him right away. He organised everything so that we could totally focus on the hiking.

Source from: TripAdvisor

Guided by: Rabin Gurung

Mike Q

Australia, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Manaslu basecamp and Circuit and Tsum Valley

I have just completed a trek of the Manaslu Circuit and Tsum valley with three other friends. The trip was magnificent, stunning mountain peaks, ancient forest, impressive rivers and waterfalls and interesting villages. During the trip we were very well looked after by our guide, Dhansingh Gurung who gently and efficiently took us through 21 days of trekking over diverse terrain and Sangam (Durga) our porter who was always helpful and cheerful. Both Dhansingh and Durga added considerably to the enjoyment of the experience with their friendliness and local knowledge. If I return to Nepal, I will definitely use our guide and porter again.

Sorce on: TripAdvisor

Guided by: Dhansingh Gurung

Mook Kunnapat

Bangkok, Thailand, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Annapurna Base Camp trekking

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาศไปเดิน Trek ที่เนปาลกับไกด์ Rabin มา 3 ครั้งแล้ว ประทับใจทุกครั้ง ทีมงานลูกหาบดีเรียบร้อยใส่ใจ บริการดี ไว้ใจได้ ราคาสมเหตุสมผล ใครจะไปเนปาลแนะนำเลยครับ!!

I’ve trekked in Nepal with Rabin 3 times in the past 5 years, and it’s been awesome!! Great team, reliable services, and reasonable price. Highly Recommended!!

Source by: TripAdvisor

Guided by: Rabin Gurung

Deon Poh

Singapore, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Manaslu Circuit Trekking

Positive experience liaising with Everest Trekking for our Manaslu Circuit Trek.
The guide made adjustments to our plans based on our comfort/fitness level and the weather so that we managed to finish the trail.
Our guide helped us secure some last-minute stuff for us like our sleeping bag rentals.
Most importantly the hike itself was great as well thanks to our guide for his hospitality and our porter’s hard work.
Appreciate the apples cut for us every night during the hike carried by the guide and to the porter for pushing through even though his eyes hurt from the sun glare from the snow.
Thank you for this great experience.
Everest Trekking liaison: Rabin Gurung
Guide: Sushil Gurung
Porter: Madan Gurung

Source by: TripAdvisor

Guided by: Sushil Gurung

Yap Chun Sing

Singapore, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

Wonderful Experience trekking in Manaslu

Had a wonderful time hiking at the Manaslu area with my tour guide Sushil Gurung and porter Madan Gurung. They helped us with our every need from last minute rental gear like sleeping bags to telling us more about Nepal and being knowledgeable about the area. Both of them are experienced and knowledgeable. Both of them are very observant about how you are coping with the pace and terrain and will change pace to suit your pace.

Source by: TripAdvisor

Guided by: Sushil Gurung

Liau Gii Hau

Malaysia, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

LangTang 8 days tour

I requested Mr. Rabin Gurung to have a guide/porter before starting my journey, and he sent a very experienced guide Mr. Phul to be my guide/porter. Mr. Phul has more than 25+ years of experience becoming a mountain guide. I had problems during the hike up to the mountain but Mr. Phul always gave me support all the way, he shared the newer things in the jungle with my brother along the trek.

Source by: TripAdvisor

Guided by: Phul Bahadur Gurung

Nutwadee Datchaiyun

Bangkok, Thailand, November 25, 2023

Excellent Verified Purchase

ขอบคุณสำหรับการดูแลอย่างดี จาก Everest Trekking Routes Pvt. Ltd. ราคาถูก

ขอบคุณสำหรับการดูแลอย่างดี จาก Everest Trekking Routes Pvt. Ltd. ราคาถูก 400USD /คน นอนที่พักสะอาดทุกคืน ห้องน้ำดีมีน้ำอุ่น ข้าวรวมในแพคเกจ 3มื้อ รวมชา/กาแฟ ทุกมื้อ มีporterช่วยแบกกระเป๋า มีไกด์เป็นทุกสิ่งให้จริงๆ บริการรับส่งสนามบินฟรีด้วย

ดูแลตลอดการเดินทางอย่างดีเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน สามารถปรับตารางการเดินทางตลอดทริปได้ตามใจผู้ไปtrek ใครอยากเดินน้อย ใครอยากเดินมาก ใครอยากพักที่ไหนก็ปรับตารางได้ตามความต้องการ

ปีหน้าเจอกันใหม่นะคะ ❤️💐 ใครอยากไปเดินtrek/ปีนเขาที่เนปาล ทักได้เลยแนะนำของบริษัทนี้ค่ะ

Source by: TripAdvisor

Guided by: Sushil Gurung

Related Trips